Den økende arbeidsledigheten vil gjøre det tøffere for unge i sommerjobb, frykter LO.

Den høye og økende arbeidsledigheten i Norge vil gjøre det tøffere for unge i sommerjobb frykter LOs ungdomssekretær i Sør-Trøndelag, Pål Henriksen Spjelkavik. Arbeidsledigheten påvirker i følge ungdomssekretæren alle deler av arbeidslivet – og særlig sommerjobber.

- Vi ser at det ofte kuttes hjørner og tas en del snarveier når det kommer til rettigheter for sommervikarer. På grunn av økt press på arbeidsmarkedet frykter vi at det skal gå ekstra hardt ut over årets sommervikarer, sier Henriksen Spjelkavik.

LO oppfordrer ungdom som skal ut i sommerjobb om å være oppmerksom på følgende:

Arbeidskontrakt

* Det først som bør være på plass når du starter i jobb er arbeidskontrakten. Avtalen skal inneholde hva du skal ha i lønn, oppsigelsestid og en rekke andre bestemmelser som unngår misforståelser eller uenigheter senere i arbeidsforholdet. Om du skal jobbe i mindre enn en måned sier loven at arbeidskontrakten skal være på plass fra første dag. Gjerne før. Arbeidskontrakten er det eneste beviset du har som arbeidstaker på at du faktisk er ansatt. Med plikter kommer også rettigheter. Når du skriver under en arbeidskontrakt forplikter du deg også til det som står på arbeidskontrakten. Gjør den jobben du skriver under på at du skal gjøre, og møt til rett tid.

Opplæring

* Du har per lov rett på god og grundig opplæring i den jobben du skal gjøre. Du skal også lære hvilke lover og regler som gjelder på arbeidsplassen. Når du er under opplæring er du på jobb, og alle som er på jobb i Norge skal ha lønn. Med andre ord, under opplæring skal du ha vanlig, ikke redusert, lønn.

Riktig utstyr

- Arbeidsgiver har det økonomiske ansvaret for å stille med verneutstyr. Om sjefen stiller med dette, og du er pålagt å bruke det, men velger å ikke gjøre det. Ja da kan du miste all rett til erstatning. Gjennom opplæringen skal du få innføring i hvilket verneutstyr du skal bruke på jobb, husk at det kan være forskjellige regler på ulike arbeidssteder.

Ber unge organisere seg

I tillegg ber LO om at også ungdom organiserer seg.

- Selvfølgelig er vi i LO opptatt av at ungdom skal organisere seg. Når du er organisert har du som regel tilgang til en tillitsvalgt på bedriften, som kan hjelpe deg med det meste som har med jobb å gjøre. Og om du noen gang skulle være så uheldig å komme i uenighet med sjefen, så står du i alle fall ikke alene, poengterer Henriksen Spjelkavik.

LOs sommerpatrulje

LOs sommerpatrulje tar hver sommer en sjekk på hvordan bedriftene følger opp sine ferievikarer. Sommeren for to år siden hadde patruljen noe å utsette på en del bedrifter på Hitra og Frøya; i fjor var alt på stell. I hvert fall da patruljen besøkte dagligvarebutikken hvor Lina Ovesdatter Måsøval jobbet. Måsøval var ingen fersking i arbeidslivet da heller; hun hadde tidligere jobbet både på Nicco, i hjemmetjenesten i Hitra kommune i tjenesten for funksjonshemmede og nå på Rimi.

- Det er ikke så lett å få sommerjobb på Hitra. Spesielt ikke før man blir 18. Men har man kontakter går det lettere, fortalte 19-åringen. Måsøval fortalte også at hun ikke fikk noe ekstrajobb det året hun bodde på Orkanger, så kontaktene på Hitra har alt å si.

Etter å ha besøkt 40 bedrifter på Hitra og Frøya i fjor sommer var LOs sommerpatrulje strålende fornøyd med ungdommens arbeidsforhold.

- Det så veldig bra ut. Jevnt over var det kjempepositivt, sa Tonje Kåsane fra patruljen.