Prosjektet «Turløypemerking Trøndelag» er en ny tilskuddsordning for skilting og gradering av lokale turløyper i Trøndelag. Målet er at alle i Trøndelag får tilgang til attraktive turmuligheter der de bor.

Kommuner, lag og organisasjoner kan søke støtte til skilt og informasjonstavler. Det forutsettes et bredt samarbeid mellom kommuner, reiselivet og frivilligheten, melder prosjektet Turløypemerking Trøndelag.

Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser og økt trivsel. I tillegg til økt hverdagsaktivitet og helsegevinst. Godt skiltede løyper skal komme både lokalbefolkning og turister til gode, også for å bidra til en mer attraktiv region.

Midlene som lyses ut er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.  Til sammen er det satt av åtte millioner kroner i prosjektperioden 2013 - 2014. Første søknadsfrist er 1.juli 2013. Søknadsprosessen for 2014 er planlagt til november 2013.