Flere personer har den siste uken opplevd at det er skurrende sending på FM-båndet i området Melandsjø og Fillan.

I følge Norkring, som eier og drifter FM-senderne, kan det være en feil på omformeren på Kvenværet eller Fillan.

- Vi har ingen mulighet til å overvåke omformeren herfra, så vi er avhengige av at folk melder i fra til oss om radiosignalet er dårlig. Vi skal sende en person dit for å sjekke om det kan være noe galt med omformeren, sier operatøren ved Norkring.

Omformeren på Kvenværet blir matet av den store senderen på Kopparen i Bjugn.