28. juni stoppet politiet en motorsyklist som hadde tuklet med lydanlegget. Anlegget var ikke det originale. Personen hadde blitt stoppet tidligere og fått beskjed om å ordne det. Dette hadde ikke sjåføren etterkommet og han fikk et forenklet forelegg og motorsykkelen ble avskiltet på stedet.