– Ingen store overraskelser for Hitra kommunes del, sier økonomisjef May Hårstad Lian til kommunens egne nettsider etter at Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

Hårstad Lian samt rådmann Laila Hjertø deltok under Fylkesmannens presentasjon av statsbudsjettet for 2017.

- For Hitra sin del er det ingen store overraskelser i forhold til det vi allerede vet eller har antatt. Noen positive signaler, men disse oppveies av nedgang i andre inntekter. Alt i alt kan ikke rådmannen og økonomisjefen se at det blir store endringer i kommunens inntekter 2017, men vi må bruke tid på å gå inn i detaljene, kommenterer Hårstad Lian.