På Hitra er det nå 64 arbeidsledige, noe som er 18 flere enn på samme tid i fjor. På Frøya er 66 uten arbeid. Dette er en økning på 12. For begge kommunene utgjør dette omlag 2,5 prosent av arbeidsstyrken, som er likt med fylkesgjennomsnittet.

I Snillfjord er det nå bare fire arbeidsledige, dvs 0,8 prosent av arbeidstyrken.

Rissa er kommunen som har høyest ledighet med 5,5 prosent fulgt av Agdenes med 3,7 prosent og Meldal med 3,4 prosent. Den største økningen har Agdenes hvor det er 50 prosent flere ledige i år enn i fjor.

Trondheim ligger på fylkessnittet med 2,6 prosent, tilsvarende 2 728 personer. Det er 218 færre enn i fjor, en nedgang på sju prosent.

Synkende ledighet i fylket

I august sank ledigheten i fylket med seks prosent, og stillingstilgangen har så langt i år økt med 25 prosent.

Det er nå 4 387 ledige i fylket, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Legger vi til andelen arbeidssøkere i et arbeidsrettet tiltak har vi en bruttoledighet på 3,1 prosent. Tilsvarende for landet er 3,6 prosent. Justert for sesongsvingninger på arbeidsmarkedet har ledigheten i Sør-Trøndelag holdt seg stabil på 2,5 prosent de siste tre månedene.

Kraftig økning i antall stillinger innenfor bygg og anlegg

Ved utgangen av august er det lyst ut nesten 12 000 stillinger i fylket, en økning på 25 prosent fra samme periode i fjor. Av de nye stillingene kom over 2 500 fra helse, pleie og omsorg og mer enn 1 500 fra bygg og anlegg. Sistnevnte yrkesgruppe har mer enn fordoblet antall nye stillinger.

– I bygg og anleggssektoren ser vi en økende etterspørsel etter mange yrkesgrupper, og spesielt betongarbeidere og tømrere. Også innen industrien er antall stillinger økende og her etterspørres særlig sveisere, blikkenslagere og mekanikere, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Selv om ledigheten fortsatt øker innen ingeniør- og ikt-fag sammenlignet med august i fjor, har veksten avtatt og det er ingen økning i antall ledige ingeniører fra juli til august.

– Vi ser en positiv utvikling i ledigheten innenfor de fleste yrkesgrupper. I tillegg synker ledigheten i alle aldersgrupper med unntak av de over 60 år, hvor vi ser en liten økning. Det er ekstra gledelig at ungdomsledigheten synker, da ungdom er en prioritert gruppe i NAV både med tanke på formidling til arbeid og arbeidsrettede tiltak, sier Wigum.