Medlemsmøtet i Hitra utmarksråd ga i vår styret ansvar for å etablere en gruppe for jaktoppsyn og jaktetikk på Hitra. Gruppa består av Edvard Hjertås, Stig Helsø og Inge Dahlø, der sistnevnte blir leder.

- Inge Dahlø har sagt seg villig til være leder for gruppa. Med sin lange politibakgrunn og jakterfaring, vil han være rett mann på rett plass, sier Torfinn Stub, leder av Hitra utmarksråd. Dahlø var mangeårig politibetjent på Hitra og deretter konstituert lensmann på Frøya, før han gikk av med pensjon.

- Inges ansvar vil naturlig å være å koordinere gruppas arbeid innad og utad samt være gruppas talsmann og rapportere til styret, forteller Stub.

Årets hjortejakt startet i dag, 1. september.

Gruppa skal utarbeide felles retningslinjer for jakt, samt oppsyn og oppfølging av enkeltsaker der det er mistanke om ulovlig jakt. Medlemsmøtet i utmarksrådet har sagt at gruppa "skal være tilgjengelig for å gjøre undersøkelser i tilfeller der det mistenkes tyvjakt og ved andre uheldige hendelser i jakta" samt "Jobbe med å få på plass et lokalt oppsyn, som kan rykke ut på kort varsel.".

- Oppstartsmøtet var enige om at grunneierlagene har et viktig og stort ansvar for å jobbe med holdningen til grunneiere og rettighetshavere, herunder at det må stilles krav til grunneierne og minne dem om hvilket ansvar de har for å påse/sjekke at gjestejegere har våpenkortet og bevis for oppskyting i orden, og herunder kreve at gjestejegerne sender inn underskrevet skjema med bekreftelse både på våpenkort og oppskyting, og påse at ettersøksavtaler er på plass, står det i protokollen fra oppstartsmøtet angående jaktoppsyn.

Årets kvote

Kvotetildelingene i Hitra foregår nå slik at grunneierne har fått tildelt hjortekvoter for tre år igjennom bestandsplaner. Disse kvotene kan de ta ut hvilket år de ønsker og flytte over kvoter fra år til år i den perioden.

- Imidlertid pleier det i praksis å deles på tre, slik at årets tildeling er på 1047 hjort, forteller natur- og miljøforvalter Ida Nesset i Hitra kommune.