Bewi fortsetter å engasjere seg i flykning- og asylsøker-saken. Nylig skrev lokalavisa om direktør Svenn Bekkens tilbud om å betale utgiftene til en flyktningfamilie som bosettes på Frøya. Nå har også den svenske delen av frøyaselskapet BEWI gjort noe helt konkret i saken.

Nylig reiste Martin Bekken, som er daglig leder i BEWI Insulation, ut med bilen full av fotballtrøyer, popcorn og drikke til det lille stedet Himle. Her bort rundt 200 flyktninger som venter på oppholdstillatelse i Sverige. Det ble en opplevelse både for de som var på banen og de som kom for å se på, forteller lokalavisa Hallands Nyheter (hn.se).

- De er glade for alt som bryter det triste og det er så lite som trengs. Mange vil gi penger eller andre ting, men det som trengs mest nå er kontakt, sier Martin Karlsson Bekken til avisa. Han begrunner sitt engasjement blant annet med at ingen som ikke har vært der selv, kan forstå hva uvissheten gjør med en menneske som dag ut og dag inn går og venter på beskjed. Mange av flyktningene i Himle, de fleste syrere, har ventet på framtida i opptil ett år. Dermed kom ideen om å lage en fotballdag for beboerne på mottaket. Og det ble en givende dag, både for Bekken selv og ikke minst for flyktningene.

- Et veldig rørende og lærerikt møte med asylsøkende mennesker, skriver Bekken på BEWI Insulations nettsider.

- Noen var riktig dyktige også, konstaterer Bekken mens han ifølge lokalavisa pustet ut på sidelinja etter endt kamp. Bekken har satt igang en liten "stafett" blant bedrifter, lag og foreninger i Varberg-området i håp om å bedre og berike hverdagen til beboerne på flyktningmottaket. Bekken sendte stafettpinnen åpent ut, og nå har håndballklubben i Varberg tatt den ned og skal lage nye idrettsaktiviteter for flyktningene denne uka.

– Martin Bekken dro igang det hele gjennom å ordne en fotballdags. Nå fikk jeg ta over stafettpinnen og da vlir det håndball, så klart. Vi skal kjøre en del balløvinger og leker, eller hva vi nå kan finne på utomhus,. Deretter fyller vi opp bilen med boller og t-shirts som vi gir bort. Det viktigste for oss er at mennenseken i Himle får aktivtere seg og tenke på noe annet for en stund, sier håndballtreneren Hasse Karlsson til hn.se.