Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok i dagens møte å samlokalisere Frøya videregående skole med kulturhus og kulturskole i nytt bygg på Sistranda. Bygget åpnes 17. mai 2014.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag la til grunn at prosjektet skulle gjennomføres som et null-prosjekt både i forhold til investerings- og driftskostnader. Prosjektet har en samlet kostnad på 155 millioner kroner. Frøya kommune betaler 103 millioner kroner (der omlag halvparten er en privat gave), fylkeskommunen 52 millioner.

Glad fylkesordfører

- Jeg er glad for at vi har kommet frem til en avtale med Frøya kommune som sikrer utbygging og samlokalisering av ny videregående skole og kulturhus på Sistranda, sier fungerende fylkesordfører Arne Braut (Sp).

- Vi satte som betingelse at dette skulle være et null-prosjekt både i forhold til investerings- og driftskostnader, og det klarer vi nå å gjennomføre. Den videregående skolen ivaretar de overordnede prinsipper i forhold til desentralisert skolestruktur, og er en god løsning både for Frøya og for fylkeskommunen, sier Braut.

Bakgrunn

Fylkestinget vedtok i 2010 at nytt bygg for Frøya videregående skole skulle realiseres, og at dette skulle samlokaliseres med kulturhus på Sistranda.

Etter vedtaket er det gjennomført designkonkurranse og anbudskonkurranse på totalentreprise på oppføring av ny videregående skole. I juni 2012 ble Stjern Entreprenør AS kåret som vinner. Den videregående skolen skal samlokaliseres med kulturhus i nytt bygg på Sistranda fra august 2014.