Kommunestyret vedtok torsdag å kjøpe seg inn med en andel på en tredel i Frøya idrettspark.

Samtidig vedtok de at kommunen er positiv til en søknad om årlig driftstilskudd på 160 tusen kroner, og vil ta søknaden til behandling i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013, som var i tråd med formannskapets innstilling.

Det var flere som var skeptiske til å signalisere en så positiv innstilling til driftsstøtte. Edvin Paulsen(V) var positiv til eierandelen, men var  redd for at en driftsstøtte ville svekke dugnadsinnsatsen, og ville ikke støtte formannskapets innstilling om driftsstøtte.

- Det er mange lag og organisasjoner som trenger penger, men det vil bli tungt å få de under 50 år med på dugnad om vi skal sy puter under armene på dem, sa Paulsen blant annet.

SV var også skeptiske til å gi være for positive til driftsstøtte.

- Vi er positive til eierskap, men synes at vi skal ta stilling til en driftsstøtte under budsjettbehandlingen, og ikke forhåndslove noe. Derfor vil vi komme med et forslag om  å avslå søknaden om driftsstøtte. Behov for eventuell driftsstøtte vurderes i budsjettbehandlingen i 2013, med bakgrunn i driftsregnskap og  fremlagt budsjett på drift av banen, foreslå Turid Berget.

SVs forslag falt med 9 mot 12 stemmer.