Boreal Transport NordSelskapet fikk en trøblete start på året, der ruta mellom Harstad-Finnsnes-Tromsø var innstilt i flere dager. Fylkesrådet i Troms foretok en grundig vurdering av tilbudet selskapet ga, og konkluderte med IKKE å si opp kontrakten med Boreal Transport Nord.

- Det var nødvendig å få belyst alle sider ved denne saken på en grundig måte, da alle spørsmålene som ble stilt rundt båtene, og driften av de, skapte usikkerhet blant de reisende. Nå kan vi slå fast at båtene er godkjente, trygge og stabile for det oppdrag Troms fylkeskommune har leid de inn til å utføre, sier fylkesrådsleder Pia Svensgaard på nettstedet til Troms fylke.

Ifølge fylkeskommunen viste tallene for perioden januar og ut april at nær 95 prosent av alle avganger gikk i henhold til rutetabellen.  For mars og april var gjennomføringsprosenten på nesten 100 og i april var det ingen kansellerte avganger. De kanselleringene som har vært etter januar, skyldes værmessige forhold, skriver Troms fylkeskommune.