Formannskapet behandlet i dag et forslag om å gå inn som deleier i Frøya idrettspark med 33 prosent, noe politikerne ønsket å bli med på.

LES OGSÅ: Politikerne kan redde idrettsparken

Rådmannen hadde også vurdert en forespørsel fra idrettsparken om en årlig støtte på 160.000 kroner, men ville avslå dette, inntil budsjettarbeidet for 2013.

Eierskapet ble vedtatt under forutsetning om at eierandelen på 252.000 kroner blir brukt til å ferdigstille anlegget slik at det blir godkjent av fotballkretsen.

I tillegg ønsket politikerne å være positive til å gi driftstilskudd på 160.000 kroner, som vil bli tatt opp under budsjettarbeidet for 2013.

- Jeg synes vi skal være mer positive enn å bare si at tilskuddet skal avslås. Derfor bør vi ha med i vedtaket at vi er positive til at vi vurdere å få driftsstøtten inn i budsjettarbeidet, sa Arvid Hammernes(V).