Det var ved 9-tiden onsdag morgen atpolitiet mottok melding om viltpåkjørsel ved Dolmøya.

- Sjåføren meldte selv fra, og bekreftetpåkjørsel av et rådyr. Dyret så ut til å være skadd, men hadde klart å stikkeav i marka. For at det ikke skal lide i utrengsmål ble Viltnemnda kontaktet, ogettersøking med hund igangsatt, sier politiførstebetjent Inge Dahlø ved Hitralensmannskontor.