- Jeg må ut for å se på hva som har gått galt

foto