1. juli 2007  fikk Statens vegvesen Region Midt ny regionvegsjef – Berit Brendskag Lied. Da hun besøkte øyregionen fikk hun informasjon om prosjektet for ny riksveg fra Orkanger til Sunde.

Et samlet styre og ansatte i Ny Rv 714 AS, ordførere og næringsforeninger tok i mot den nye regionvegsjefen som kom sammen med distriktssjef Ingvar Tøndel.

Verdiskaping, næringslivets logistikkutfordringer, trasevalg og finansiering var sentrale tema i møtet.

- Behovet for en ny veg er uomtvistelig. Nå handler det om at regionen så raskt som mulig gjør seg ferdig med trasediskusjonen. Det vil bety mye når de økonomiske rammene for riksveger skal fastsettes sentralt, sa Brendskag Lied, som til tross for den debatten som pågår, ser enigheten som er i regionen om at ny veg må komme snarest.

Begge alternativer betyr ny veg

Både Lied og Tøndel hevdet at valget ikke sto mellom en ny veg langs ytre trase eller en ”utbedring” av eksisterende veg langs indre trase.

- I begge alternativene ligger det at det skal brukes ca. 1,4 milliarder på en ny veg. Akkurat det faktum ser ut til å ha druknet i den debatten som har pågått, sa de to fra vegvesenet.

Ingvar Tøndel presiserte også at de vil bestrebe seg på at ulempene med trafikk i anleggsarbeidet skal bli så små som mulig.

- Utfordringene med trafikk i anleggsområdet vil imidlertid være størst på strekningen fra Stokkhaugen til Krokstadøra, og den er den samme for begge alternativene, sa distriktsvegsjef Ingvar Tøndel.