Jorun Sildnes Aune, Hitra Fellesråd

Jeg er takknemlig for enda et godt år med god helse. Det har vært mange gode dager og øyeblikk. Det har særlig vært to store øyeblikk i 2017. Det første var vigslingen av diakon og kantor i Hitra kirke i april. I oktober feiret Luther-jubileet som markerte at det er 500 år siden Martin Luther skrev sine teser. For 2018 ønsker jeg meg fred i verden. Det er så mange ting som peker feil vei nå, så fred for alle er et stort ønske.