Man kan argumentere at verden i dag har gått gjennom et teknologisk hamskifte. Man kan dra likheter med generasjonen som kom på begynnelsen av forrige århundre som gikk gjennom et maskinelt hamskifte med oppfinnelsen av motorbåten, bilen og fabrikken; likheter vi ser tendenser av i dag med datamaskinen, internettet og sosialemedier.

Teknologien har blitt en vesentlig del av verden om vi vil det eller ikke og teknologien har løpt fra mange. Den verden vi kjente for bare 15 år siden har endret seg vesentlig.

Med slike omveltinger og hurtig endring er det lett å overse og ta for gitt den gruppen med mennesker som skapte det samfunnet vi lever i i dag. De som trumfet gjennom kvinnerett, åtte timers dagen og mange av de sosiale godene vi som unge voksne ikke kunne tenke oss en hverdag uten.

Det er nettopp av den grunn FN nedfelte en dag for å feire og sette fokus på de eldre. Markeringen av «De eldres dag» ble markert på Dolmsundet hotell søndag ettermiddag.

Kunnskap og erfaring

- Tenk deg bare den mengden, det vellet, av kunnskap og erfaring de som sitter inne i den salen har?!, stråler Charlotte Stav, eldre-kontakt i Hitra kommune.

Den unge damen som til daglig er å finne i kulturskolen på Hitra, sitter og tar imot billetter og inngangspenger på Dolmsundet Hotell.

- Eldre er et belastet begrep, forteller hun, - så FN har satt grensen til 67 år, det er vel fordi de fleste er pensjonert da og det er et naturlig punkt å definere.

Det blir fleipet med at Charlotte bør sjekke legitimasjon og nekte alle som er under 67 adgang.

Inn gjennom døren kommer en gruppe energiske damer som sier de er dansere. Charlotte vifter dem forbi uten å ta betaling.

Seniordans

- De er damene fra Seniordansen på Hitra, forteller Charlotte. Damene skal stå for noe av underholdningen på Dolmsundet. De skal ha en oppvisning med «Apron strings», som er en seniordans.

Det er andre gang Charlotte er med på tilstellingen men den har vært markert flere ganger.

- Det er et flytende arrangement.

Med det mener hun at det arrangeres på forskjellige plasser fra år til år.

- I fjor var det Hjorten Hotell, året før tror jeg det var på Hopsjøen, forklarer Stav.

Det var omtrent seksti oppmøtte til arrangementet.

På søndag fikk den eldre garde Hitra gleden av å få høre ordfører Ole Laurits Haugen åpne arrangementet med noen velvalgte ord og allsang.

Etter det ble det servert en stor buffé. Når maten hadde sunket og alle fått sosialisert litt, fikk de oppmøtte oppvisning av seniordanserne. Dagen var også markert av de yngre da danseelever fra Hitra kulturskole ba deltagerne opp til dans.

Festlighetene ble avsluttet av Hitra Trekkspillklubb, som fikk de som ikke hadde danset, ut på gulvet.

Åse og Jens Heggvik koste seg på eldredagen.
Å få en god prat med andre er en viktig del av slike arrangementer.