Stemningen var langt fra lystig da rådmannen la frem forslag til budsjett og handlingsplan i formannskapsmøtet tirsdag.

Laila Eide Hjertø kunne fortelle at økningen i frie inntekter fra staten øker med 6,1 millioner kroner fra i år til neste år.

Men rådmannen frykter dette kan fort spises opp dersom regjeringens forslag til å innskrenke eller fjerne kommunenes adgang til å skattlegge produksjonsutstyr og produksjonsinnstallasjoner og verker og bruk.

Det kan i verste fall gi nesten åtte millioner kroner mindre i kommunekassa. Hun hadde håpet å kunne plusse på den mye omtalte produksjonsavgiften på eksportert laks til neste år, men den ser ut til å ikke bli vedtatt i Stortinget.

I tillegg har kommunen rekordhøy gjeld som følge av tunge investeringer de siste årene, blant annet på Jøsnøya.

Ordfører Ole Haugen(Ap) likte ikke det han hørte.

- Du sa i formannskapet at den økonomiske situasjonen til Hitra kommune er alvorlig?

- Jeg sier alvorlig fordi vi ser at endringene som regjeringen legger frem i sitt statsbudsjett med endringene knyttet til det med eiendomsskatten, så mister vi ni millioner kroner. I tillegg ser det ut til at vi ikke får den forventede produksjonsavgiften. Så summen av dette betyr at vi ligger mellom 12 og 16 millioner kroner mindre enn vi hadde forventet i inntekt.

- Hva betyr det for Hitra kommunes tjenesteyting og investeringsmuligheter fremover?

- Det betyr at utfordringen antagelig er at vi må begynne å trekke ned nivået på tjenestene. Det er bare en måte å gjøre det på, og det er å redusere antall hoder og hender. Men det skal jeg ikke forskuttere ennå, før formannskapet i morgen skal legge frem sitt forslag til budsjett. Og så vet vi ennå ikke resultatet av forhandlingene om statsbudsjettet. Vi håper det vil bli bedre enn det regjeringen har lagt frem, sa Haugen tirsdag.

Da kan det også spøke for de store investeringene man hadde sett for seg til neste år, som mulig ny brannstasjon og ny personalfløy ved Fillan skole til 30 millioner kroner og ny personalfløy ved Barman skole til 8 millioner.

- Hva om det blir i verste fall. Hva betyr det for investering i brannstasjon og personalfløy ved Fillan og Barman skole?

- Jeg sa i formannskapet at vi må sette en fot i bakken og dempe investeringene, inntil at vi har en bedre oversikt over hva de fremtidige inntektene blir.

- Betyr det at en eventuell ny brannstasjon må settes på vent?

- Etter mitt skjønn så må den det. Det er et valg mellom brannstasjon, eller ny personalfløy på skolene. Jeg mener vi ikke kan investere mer enn 20 millioner kroner årlig de nærmeste årene. Det er omtrent like mye som vi betaler i årlige avdrag, så da øker vi ikke gjelda.

- Har satt oss selv i situasjonen

Opposisjonsleder Dag Willmann(H) ville ikke legge like mye skyld på regjeringen. Han mente at kommunestyret selv måtte ta en del av skylden.

- Hva tenker du om nedgangen i kommunens inntekter, og hvilke konsekvenser det kan få for tjenesteytingen og investeringene?

- For det første vil jeg si at det ikke er en nedgang i inntektene. Det er en oppgang på 2,3 prosent. Rådmannen har selvsagt et poeng i at det er en reell nedgang på 0,3 prosent.

- Men hvis du tar utgangspunkt i den reelle nedgangen da?

- Det gjør det selvsagt ikke noe enklere for oss. Men jeg tror ikke det er særlig fruktbart å bare fokusere på det. Vi har på en måte satt oss selv i denne situasjonen gjennom offensiv investering, som gjør at en veldig stor del av vårt driftsbudsjett brukes til å forsvare renter og avdrag. Det har vi for så vidt vært med på alle sammen. Det er de realitetene vi må forholde oss til. Så akkurat hvordan vi løser det kan jeg ikke svare på nå. Men vi skal bruke et par dager nå for å se om vi kan løse dette.  Jeg kan ikke huske at noen budsjettforhandlinger jeg har vært med på har vært enkel. Men vi har kommet i mål, og det gjør vi nok denne gangen også.

Formannskapet skal onsdag gjøre seg ferdig med sitt budsjettforslag, som deretter skal på høring frem til 28. november. Da kommer det tilbake til formannskapet for andre gangs behandling, før kommunestyret skal spikre budsjettet 14. desember.