Produksjonen er i gang igjen. Dette er planen videre