Produksjonen er i gang igjen. Dette er planen videre

Vindturbinene ble satt på pause etter at en av dem fikk et bladbrudd for snart fjorten dager siden, men nå er størsteparten av produksjonen på Frøya i gang igjen. Foto: Trond Hammervik