Snart kan bilistene glede seg til å kjøre den 10 km nye, rette veien over Høgkjølen. Samtidig blir E39 lagt om til ny trase.

Dagens vei har vært ulykkesutsatt, spesielt vinterstid er det mange vogntog som har havnet i grøfta. Nå får vi en mer trafikksikker vei og kortere reisetid mellom Orkanger og Vinjeøra.

- Statens vegvesen planlegger en seremoni 2. oktober med taler, kulturelle innslag og servering, sier prosjektleder Lars Bjørgård.

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet skal stå for den offisielle åpningen. Det skjer ved parkeringsplassen på Høgkjølen, ikke langt unna krysset der nyveien starter.

Den nye veistrekningen kommer inn på nåværende fv. 714 (Lakseveien) ved Harangen ved Gangåsvatnet. Omleggingen innebærer at fv714 fra Harangen til Orkanger omklassifiseres til E39. I alt er det satt opp 150 skilt i forbindelse med dette.