Styret i Hitra Høyre har i sitt styremøte den 18. januar valgt følgende nominasjonskomite for Kommunevalget 2023:

Egil Hestnes (leder), Bjarne Johan Faxvaag (nestleder), Lillian Ulvan, Roger Wingan og Olaus Selvaag.

Lokalpartiets styreleder Sigrid Hanssen skriver:

«Styret har også vedtatt at 1.plass på lista og Høyres ordførerkandidat , skal nomineres særskilt, altså ved et eget nominasjonsmøte, og etter forslag fra nominasjonskomiteen. Slik sikrer vi at vår ordførerkandidat får god anledning til å ta del i både program og nominasjonsprosess. Hitra Høyres utvalgte toppkandidat får på denne måten en unik mulighet til å starte dialogen med velgerne på ett tidlig tidspunkt, noe som vi ser på som veldig viktig.»