Nytt firma skal bidra til at innvandrere lærer norsk