Iwonas anbefalinger: Titran, Øyrekka og solnedgangene