Sto godt synlig i dag - men kan skjule seg neste gang