Det tekniske anlegget i Frøyatunnelen svikter: – Blir følgebilkjøring også på dagtid