Norfakta vil fra nå og ca 2 uker frem i tid foreta intervju på telefon til innbyggere i Snillfjord kommune. De kommer til å ringe rundt til de får 50 personer i hver av valgkretsene Aa, Sundlandet og Ven.

- Vi oppfordrer innbyggerne til å svare på henvendelsen og si sin mening om kommunereformen. Undersøkelsen tar 5-6 min. Resultatet av undersøkelsen vil bli framlagt på grendavise folkemøter i tiden 1. -3. juni, forteller ordfører Anders Krokstad (Sp).