Årsmøtet i Frøya Revmatikerforening gikk inn for at foreningens medlemmer fortsatt skal ha et tilbud om gratis trening med utdannede instruktører en gang i uka i terapibadet på Sistranda.

Av årsberetningen i foreningen som ble framlagt under det siste årsmøtet, går det fram at det er engasjert og kurset en instruktør, og at ytterligere to instruktører skal oppdateres.

Ved utgangen av 2014 hadde den lokale revmatikerforeningen på Frøya 59 medlemmer. Regnskapet viste et tilfredsstillende overskudd, der det er lagt ned en betydelig innsats i salg av lodd for Norsk Revmatikerforbund, som gir en god provisjon til lokalforeningen. Også grasrotandelen ved spill i Norsk Tipping gir kjærkomne inntekter. Styret i foreningen uttrykte også stor takk for et tilskudd som etter søknad er mottatt fra SalMar-fondet.

Etter årsmøtet består styret i Frøya Revmatikerforening av Heidi Hansen, leder, Ellen Marie Hansen, nestleder, Cathrine Overn, kasserer, Eva Foss, sekretær, og Hildegard Kløven, styremedlem. Varamedlemmer til styret er Inger Sjøset og Eli Grønskag Johansen