Statkraft Agder Energi Vind DA(SAE) fikk i 2011 konsesjon til å bygge ut inntil 29 nye vindmøller med en samlet effekt på 75 MW, i tilknytning til det eksisterende vindkraftverket på Eldsfjellet.

Nå har selskapet søkt, og fått tillatelse fra Norges vassdrags og energidirektorat(NVE) til å øke effekten på vindmøllene til 110 MW.

Effektøkningen i det nye vindkraftverket, som kalles Hitra 2, vil i følge SAE ikke medføre flere vindmøller, og NVE mener det ikke vil medføre merkbare endringer i fysisk størrelse sammenlignet med opprinnelig konsesjon, og dermed ikke endrete tredjepartsvirkninger.

SAE får samtidig lov til å øke transformatorkapasiteten fra 80 MW til 120 MW.

Kan endre på avtalen

Saken ble sendt til Hitra formannskap som referatsak i siste møte. Men ordfører Ole Haugen ville ikke la saken passere uten videre.

- Vi må passe på at dette ikke bare passerer som en referatsak. Dette er en utvidelse i forhold til installert effekt. Derfor vil jeg be rådmannen gjøre en juridisk vurdering av om det berører avtalen vi har med SAE vind, og om det kan være en mulighet for reforhandling, sa Haugen.