Leserinnlegg, Lillian Holm, Ann Helen Riiber, Kjersti Sandvik:

Vi er en enhet som ligger naturskjønt til på vår gode øy, Frøya. Enheten har stabil arbeidskraft, med godt utdannede lærere, og til sammen 78 års ansiennitet, med Frøya kommune som arbeidsgiver. Vi er stolte av vår arbeidsplass og øya vi bor på.

Enheten Dyrøy Oppvekstsenter har vært driftig, og mye medieomtalt, spesielt med tanke på nedlegging. Foreldrene har hatt mange kamper der de har sloss for oppvekstsenteret, og vist at skole og barnehage må grenda ha. Vi som ansatte, har også deltatt i de samme kampene, og kjempet for den stabile og trygge arbeidsplassen vår. Vi vet at stabilitet gir seg til uttrykk, både når det gjelder læringsmiljø og læring forøvrig.

Vi kjenner svært mye på at vi har vært en salderingspost, akkurat fordi vi ofte har vært utsatt for trussel om nedleggelse. Økonomiske midler har vi måtte sloss for, vi ble tildelt en million til oppgradering, men siden det sjelden passet å få utført arbeid ved enheten vår, har vi fremdeles en halv gang med nytt gulvbelegg, og en fjerdedels gang med nye fine og hvite dører. Den andre halvdelen av gangen skulle det bli gjort noe med i fjor høst, den står fremdeles likedan. Etter vernerunder viser det seg at våre leikeapparat har mangler. I barnehagen venter de fremdeles på sand til sandkassen sin. Hvor lenge skal de vente? På dette året kan vi med handa på hjerte si at vi har sett lite til Teknisk etat, og det skjønner vi, for det har vært nok å gjøre ved andre enheter.

Det vi ikke greier å kjenne på noe mer, og som vi ønsker et svar på, er når blir det vår tur til oppgradering? Når skal vårt uteområde få nye leikeapparat? Vi kjenner en klump i halsen når vi kjører forbi skolene på Frøya, og tenker på ”våre” elever, hva har vi å tilby dem av uteområde. Jo, vi har et nydelig naturlig uteområde, som inviterer til både kreativ og utfoldende leik, men dessverre har vi nedslitte apparater, uten vedlikehold. Eller jo, for noen år tilbake, var det FAU, som tok initiativ, og tok malingskosten fatt, for å drive vedlikeholdsarbeid. Fra barnehagen er det påpekt ved flere anledninger, at et tornekratt ved gjerdet skulle blitt fjernet, det er der fremdeles. Skal det være sånn at vi skal vente og vente, inntil det skjer en alvorlig ulykke, og at det da er på tide med handling?

Er det ikke slik at det er ”enhetsskolen” vi driver? Skal vi ikke etterstrebe at elevene ved alle våre skoler, skal ha noenlunde samme tilbud? Vår øy som strutter av et oppegående næringsliv, vår øy som investerer i moderne idrettsarenaer, vår øy som er fremst i landet når det gjelder maritim utdanning, vår øy som er ledende innen oppdrett, vår øy… skal vi bare glemme de som skal ivareta dette for oss? Skal vi glemme vedlikehold av de bygningene vi allerede har.

I går, 27.04.15, på personalmøte ved enheten, ble vi bedt av vår leder å gjennomgå budsjettet, og se om det var noen poster hvor vi kunne spare inntil 5%. Så pliktoppfyllende som vi er, fant vi flere poster som kunne være alternativ. Blant annet; i faget mat og helse, der var det noen kroner å hente, det samme gjelder for skolefruktordningen. Videre så vi også at skolen kunne være foruten skyss til og fra Sistranda, når vi har svømmeundervisning, der er det ganske så mye å hente, skyss er dyrt. Vi så for oss at svømmeundervisning kan taes ut, men da spiller vi ikke på lag med regjeringen, som sier Norge og skolen skal satse på svømmeopplæring. En annen post som vi også ser for oss å spare på, er lærebøker, her kan vi kanskje satse på noe sponsing? For det vet vi at grenda er i stand til, for her har vi ”stå på foreldre”. Noen midler for IKT finnes ikke på budsjettet vårt, så her er ingen kroner å hente, selv om behovet vårt er stort innen IKT.

Er det ikke slik at vi på øya vår, ligger blant de nederste i landet når det gjelder grunnskolepoeng. Er det ikke slik at vi på øya vår, ligger dårlig an på nasjonale prøver. Det er ikke det vi ønsker dessverre, og vi tror ikke løsningen ligger i å”barbere” budsjettet for enhetene. Vi håper rådmann og hennes stab, kan lete med det de har av lykter, og mer til, for at enhetene kan ha råd til å drive skole. For vår del ved Dyrøy Oppvekstsenter, føler vi oss nedstemt. Til sist må vi nok også være ærlig og si, at vi føler oss ikke så veldig verdsatt som arbeidstakere i kommunen vår, en subjektiv følelse, men den er nok tilstede.

Vi føyer også veldig gjerne til, at det har vært godt de siste fire åra. Enheten har ikke blitt nedleggingstrua, ære være vår ordfører Berit Flåmo. Hun snakker varmt, og ønsker lys i alle grendene på Frøya.

Kraft og mangfold!

På vegne av klubben ved

Dyrøy Oppvekstsenter -

Utdanningsforbundet

Lillian Holm, Ann Helen Riiber, tillitsvalgt Kjersti Sandvik