Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har gitt dispensasjon fra sin reguleringsplanen for boligområdet Beinskardet til bygging av seniorboliger som er tre meter høyere enn planen tillater.

Saken ble påklaget, og i den forrige runden ble kommunens  vedtak opphevet av fylkesmannen. Etter at forvaltningsutvalget behandlet saken på nytt og igjen ga dispensasjon, er saken påklaget på nytt.

- Kan ikke tillate spredt boligbygging

I desember gjorde utvalget nok et dispensasjonsvedtak som berører Beinskardet boligfelt, og som kan komme til å gå sine runder hos fylkesmannen.

Flertallet i forvaltningsutvalget valgte, mot administrasjonens anbefaling, å gi dispensajon til en boligtomt som ligger utenfor , men som grenser til reguleringsplanen for Beinskardet.

Pål Terje Bekken (Ap) tilhørte mindretallet i utvalget, og reagerte sterkt på avgjørelsen.

- Når vi sier ja til en slik sak i dette møtet, kan vi få en ny sak i neste. Dette gjør meg urolig. Vi kan ikke tillate spredt boligbygging på Sistranda. Her skal vi utvikle Sistranda til en by, og da må vi forholde oss til kommunedelplanen og reguleringsplanene vi har. Nå bryter vi opp våre egne planer, sa Bekken i møtet.

Fylkesmannen: - Uheldig

Fylkesmannen ser det likedan:

«Fylkesmannen viser til at en bit-for-bit-utbygging av boliger er uheldig fordi det over tid fører til undergraving av gjeldende arealplan og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi (...) fradeling av vboligtomt på to dekar i et område avsatt til LNF undergraver kommunens overordnede planer...» skriver fylkesmannen i sin uttalelse der de fraråder at det gis dispensasjon.

Grunnen til at saken om dispensasjon nå må behandles på nytt, er at adminsitrasjonen ikke hadde sendt den på høring til fylkesmannen og andre myndigheter, fordi det ikke er nødvendig når administrasjonen innstiller på avslag. Men fordi politikerne gikk mot adminsitrasjonen og vedtok å gi dispensasjon, må saken nå behandles på nytt i møte kommende uke.