Store deler av Jøstenøya skal omgjøres til industriområde.  Reguleringsområdet er totalt 500 mål. I byggetrinn én skal det utarbeides 120 mål nesten helt ytterst i reguleringsområdet, med veiframføring og utbygging av industritomta der Marine Harvest vil etablere seg.

I mai startet entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern arbeidet med tilførselsveien på delen av øya som vender mot fast-Hitra. Siden den gang har arbeiderene sprengt seg fram ca to kilometer til området hvor Marine Harvest skal bygge lakseslakteriet. Arbeidet har gått som planlagt, og nå er mesteparten av moloen over til Horsøya på plass.

Marine Harvest har kjøpt 50 mål av det planlagte industriområdet pluss opsjon på ytterligere 10 mål.

Etter planen skal det første industriområdet være ferdig innen utgangen av neste år slik at Marine Harvest kan overta deler av tomta etter årskiftet 2015.

Hitra kommune er også i kontakt med flere aktuelle bedrifter som vil etablere seg på Jøstenøya. Både Bewi og Br.Sunde er blant de som har vist interesse.

- Ved at vi har lagt tilførselsveien langs sjøen kan vi ta løs på hvilket som helst felt i industriområdet, slik at vi kan plassere nye interessenter der vi ønsker det, har Dag Robert  Bjørshol i Hitra kommune tidligere uttalt til lokalavisa.

På den andre siden av øya, ut mot skipsleia, foregår planeringen av det som skal bli den nye kysthavna. Den skal etter planen stå ferdig i løpet av neste år. Her skal  Bache & Co bygge fryselager.