- Endelig blir det audiograf-tilbud på Frøya igjen. Nå skal folk slippe å dra helt til Trondheim for å få tilpasset høreapparatene sine, forteller Tore Myrseth.

Han er leder i Frøya hørselslag, som har mellom 120 og 130 medlemmer. Så og si alle medlemmene har høreapparat. Men ikke alle bruker dem, og det kan være fordi apparatene ikke er tilpasset hørselen deres.

Slik det har vært de siste årene, har folk på Frøya måttet reise helt til Trondheim for å få kontrollert hørselen, og tilpasset høreapparatene sine.

- Gjennomsnittsalderen på de med høreapparat ligger på 76-77 år. Da er man ikke så mobile lenger. Hvis man må ta en lang bytur for å få justert apparatene sine, så sier det seg selv at en del velger å la det være. Derfor er det veldig bra at det nå kommer en audoigraf hit for å ta timer med dem som trenger det, sier Tore Myrseth.

Audiograf Kenneth Ervik har aner fra Frøya, og er tilknyttet St Olav i Trondheim. Han vil ha sin første dag på Frøya mandag 16. mars.

- Hvor ofte han kommer utover, vil sikkert avhenge av pågangen. Jeg vil oppfordre alle til å kontakte Berit Gulbrandsen ved habilitering/rehabilitering på Kysthaven, og bestille time, sier Tore Myrseth.