En oppsummering av overnattinger i Hitra/Frøya-regionen viser at tilreisende hadde 79.773 overnattinger på hotell og hytter i 2012. Det er en økning på 6.525 overnattinger i forhold til 2011-sesongen, viser tall fra statistikknett.com, som har bearbeidet tall fra statistisk sentralbyrå.

Flere nordmenn overnatter

Og det er nordmenn som står for den største andel av økningen. Mens det kom 999 flere utlendinger hit i fjor, kom det hele 5.526 flere nordmenn i 2012 enn i 2011. Det har ført til at andelen nordmenn som ferierer i regionen har økt fra å være omtrent likt med andelen utlendinger, til at nordmenn er i overvekt.

Svak nedgang blant tyskerne

Blant utlendingene er det tyske fisketurister som fremdeles dominerer – med drøyt 17.000 overnattinger. Men fra 2011 til 2012 var det en nedgang på 701 overnattinger, som fordelte seg omtrent likt mellom hotell- og camping/hyttemarkedet.

Den største økningen i overnattinger per nasjonalitet var det nederlenderne som sto for – med 1005 overnattinger, tilsvarende en prosentøkning på 42,2 prosent.

Den største tilbakegangen i overnattinger må svenskene ta skylden for, med 1.232 færre overnattinger, tilsvarende en nedgang på 25,3 prosent.

Hotellovernattinger øker mest

Om man deler overnattingene inn i kategoriene hotell og camping/hytter, viser statistikken at hotellmarkedet hadde den største økningen i antall overnattinger, med 13 prosent. For camping/hyttemarkedet var økningen 7,1 prosent. Til sammen gir dette en økning på 8,9 prosent for antall overnattinger i øyregionen.