Frøya kommunestyre godkjente i ettermiddag enstemmig den framforhandlede avtalen med Aqualine. Industriselskapet skal leie tomt på det nye industriområdet på Nordhammervika i minst ti år framover.

- Dette er viktig for Frøyasamfunnet, og det er også viktig for Aqualine at vi endelig kan få en avklaring på dette. Vi har jo diskutert selskapets plassering i lengre tid, sier varaordfører Martin Nilsen (H) til lokalavisa.

Nilsen har sittet i kommunens forhandlingsutvalg, sammen med Andreas Kvingedal og Sten Kristian Røvik. Tirsdag gjennomgikk formannskapet de siste avtaledetaljene, i dag (torsdag) gjorde kommunestyret det samme. Et enstemmig kommunestyre gikk inn for avtalen.

Omsetter for nesten 300 millioner kroner

Aqualine er et av Frøyas aller største selskap med en omsetning i fjor på 271 millioner kroner og et driftsresultat på 29,7 millioner kroner. Selskapet produserer merder til oppdrettsnæringa, og har i dag produksjon på industriområdet i Hamarvika.

I første omgang innebærer avtalen at Aqualine leier 60 dekar av det nye industriområdet i Nordhammervika. Selskapet har fortrinnsrett på ytterligere 40 dekar, men må i så fall bestemme seg innen to år etter at området er klargjort. Inntil da skal Frøya kommune disponere området.

Leier i ti år

Festeavgiften i Nordhammervika er satt til 250 kroner pr. kvadratmeter. Leieavtalen gjelder i første omgang i ti år, der Aqualine har opsjon på kjøp eller videre leie etter ti år.

Hvis Aqualine velger å flytte fra Hamarvika og legge hele sin aktivitet til Nordhammervika, har Frøya kommune forpliktet seg til å overta et 32 dekar stort området i Hamarvika til 600 kroner kvadratmeteren.

- Vi subsidierer jo en del på området gjennom prisen, men personlig syns jeg det er veldig viktig at Aqualine blir på Frøya, sier Nilsen.

Betingelse at utviklinga skjer på Frøya

Et siste hovedpunkt i dagens vedtak er en forutsetning om at Aqualine med disse betingelsene plikter at selskapets hovedutvikling skal foregå på Frøya.

Ifølge varaordføreren er dagens politiske vedtak i tråd med de signaler selskapet har gitt i forhandlingsmøtene, og at det dermed er godt håp om at også bedriftens ledelse godkjenner avtalen.- Det gjenstår noe ”advokatmat” på begge sider, men et enstemmig kommunestyre er positivt, sier Nilsen.