Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) skriver i dag et krasst brev til plan- og driftssjefen i Atb der han ber om å få tilbake lokalbuss-rutene på Hitra "slik de var før" når Trønderbilene kjørte.

- Jeg ser meg dermed nå nødt til å be om å få tilbake lokalbussrutene slik de var før, d.v.s. før omleggingen fra Trønderbilene til Boreal. Mange har vel trodd og kanskje ment at endringen som er foretatt skulle bli til det bedre, men erfaringene og reaksjonene gir fullgod dokumentasjon for at så ikke er tilfelle, skriver Haugen, før han fortsetter:

- "Skrivebordsteorier"

- Man blir fristet til å konstatere at endringen er basert på «skrivebordsteorier» som, nok en gang, viser seg å ikke fungere i praksis. Særlig synes dette å slå inn i forhold til distriktene, ikke minst i vår kommune, som har en utstrakt og ganske komplisert geografi og spredt bosetting.

Plan- og driftssjefen i Atb, som organiserer bussdriften i fylket, var i høst på en orienteringsrunde i kommunestyret på Hitra for å svare på den kraftige kritikken etter rute-omleggingen ved skolestart. Skolebussene kom etterhvert på plass, og 4. november gjorde Atb endringer som fører til noen flere lokalbuss-ruter i tillegg. Ordføreren er likevel ikke fornøydt.

-  Dere lovte å foreta en nærmere vurdering av de synspunkt og forslag som framkom, og noen forbedringer har dette gitt, og noe er lovet ytterligere forbedret fra nyttår. Slik jeg ser det, så langt, så vil det heller ikke kunne kalles tilfredsstillende etter omleggingen fra nyttår, skriver Haugen.

To spørsmål

I brevet spør Hitra-ordføreren om hva som må til for å få tilbake lokalrutene slik de var før.

- Dersom AtB ikke kan finne løsninger som gir et tilbud på minimum samme nivå som før, så tør jeg be om mer presise opplysninger: 1) Hva som er de egentlige årsakene til de foretatte ruteendringer? 2. Hva som må til for å få tilbake lokalrutene, slik de var før? skriver Haugen.

I fredagens utgave av lokalavisa (papir og eavis) forklarer Atb sin plansjef om nye bussruter på Fjellværøya. Lokalavisa har også vært på omvisning ombord i de nye bussene for å se på alt av sikkerhetsutstyr, som for eksempel alkolås, setebelter og overvåkningskamera.

(Eavisa er tilgjengelig her fra kl. 23 torsdag)