Frøya kommunestyre vedtok i dag (torsdag) at kommunens fortsatt ønsker å søke samarbeid med private aktører om å bygge ut Nordskag oppvekstsenter.

Som lokalavisa har fortalt om tidligere denne uka har kommunen fått en juridisk betenkning på å inngå et direktesamarbeid med grendalagene i området. Det var utformet en avtale der grendalagene bygger og eier, mens kommunen leier lokalene. Kommunens jurist vurderte dette som brudd på loven om offentlige anskaffelser, i og med at oppdraget ikke hadde vært ute på anbud. Kommunestyret endret derfor i dag sitt vedtak, slik at også andre aktører kan melde seg på i en anbudsrunde.

Les også: Forundret over at dette kommer først nå

Dagens kommunestyrevedtak ble gjort mot Turid Bergets(SV) ene stemme. Hun mente utbygging av et oppvekstsenter er en kommunal oppgave, og pekte på at det ikke ville bli noe dyrere om kommunen selv stod bak, enn om man satte ut utbyggingen til private. Dette ble bekreften av rådmann Per Gundersen:

- Om kommunen eier eller leier, vil det ha samme virkning på kommunens økonomi, sa Gundersen.