Det er ulike regler som gjelder for vikeplikt ved gangfelt avhengig av om du som syklist leier sykkelen eller tar sjansen på å sykle over.

- Regelverket sier at syklister som krysser veien har vikeplikt for all annen trafikk i kjørebanen.Dette gjelder også ved kryssing i gangfelt. Det er altså tillatt å sykle over veien i gangfelt, men da har andre kjørende ikke samme plikt til å stanse for syklister som for fotgjengere. Går du av sykkelen og triller, har bilene vikeplikt for deg som fotgjenger, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Kan svi også i lommeboka til syklisten

Ved en eventuell påkjørsel er jo syklisten nesten alltid dømt til å tape rent fysisk, men også økonomisk oppgjørsmessig kan det være verdt å merke seg en del ting.

Gjensidige registrerer hvert år hundrevis av sammenstøt mellom bil og sykkel. Bilisten hardet objektive ansvaret, men det kan svi i lommeboka for syklisten dersom han har vært uaktsom.

- Hvert enkelt tilfelle vurderes for seg, men har syklisten medvirket til ulykken kan forsikringserstatningenbli redusert. Dette kan gjelde for skader på selve sykkelen, klær og i noen tilfeller personskader. For eksempel vil en syklist som sykler rett ut i fotgjengerfeltet, trolig risikere å få redusert erstatningen, sier Eklo i en pressemelding.

Vær varsom

Gjensidige oppfordrer både syklister og bilister til en mer varsom opptreden i trafikken nå somsykkelsesongen braker løs.

- Selv om syklisten er uskyldig i uhellet, er det en mager trøst om en skulle bli skadet. Deter årlig flere dødsulykker og mange blir skadet i kollisjoner mellom bil og sykkel, sier Eklo. Han oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme rundt fotgjengerovergangene.

Er syklisten uaktsom og har skyld i ulykken, dekkes skader på motpart av ansvarsforsikringen somer en del av innboforsikringen. Bilisten slipper da også bonustap, noe som er en overenskomst i forsikringsbransjen. En syklist uten innboforsikring kan måtte punge ut av egen lomme når den endelige regningen skal gjøres opp.

De 8 sykkelvettreglene:

1.    Vær synlig i trafikken

2.    Gi tydelige tegn

3.    Se andre trafikanter i øynene

4.    Lytt til trafikken, ikke musikken

5.    Vent på grønt

6.    Gi fotgjengerne førsterett på fortauet

7.    Bruk lys i mørket

8.    Bruk hjelm