Frøya formannskap drar onsdag morgen til byen for åtilbringe dagen sammen med Trondheim formannskap. Bakgrunnen ersamarbeidsavtalen som de to kommunene skrev under i fjor høst.

- Møtet i Trondheim handler om mange av delene isamarbeidsavtalen som vi ønsker å bygge videre på, som havbruk, ressurser, ogutdanning. Dette første møtet handler mye om havbruk, og vi begynner hos SINTEFFiskeri og havbruk, der vi skal få høre om potensialet i norsk havbruk, sierFlåmo.

Deretter går turen til Trondheim rådhus, derblant annet Salmar og Kverva skal informere om sine virksomheter og tilknytningtil Trondheim. Møtet avsluttes med politiske samtaler om vegen videre.

- Vi reiser til Trondheim, slik at vi får sehverandre og bygge relasjoner og nettverk. Det er kjempeviktig for å få til etgodt samarbeid om den viktige havbruksnæringen på Frøya, og den storekompetansen som er i byen. Da vil alle skjønne at Frøya er viktig forTrondheim, og at Trondheim er viktig for Frøya, mener Flåmo.