Varaordfører Martin Nilsen(H) har fått oppdraget med å inngå samtaler med Trondheim Havn, med tanke på at Frøya skal bli medlem i det interkommunale havneselskapet.

- Det skal forberedes en sak til formannskapet, der vi ønsker at formannskapet skal gi sin tilslutning til at Frøya kommunen blir en del av Trondheim Havn IKS. Vi har allerede hatt møte med Trondheim Havn IKS. Med planene om å bygge havn i Nordhammervika, ønsker vi å få hjelp til utbyggingen der, orienterte han formannskapet om tirsdag denne uken.

Ordfører Berit Flåmo, som kom fra jobben som utviklingssjef i Trondheim Havn, mener det blir et viktig medlemskap.

- Årsaken til at vi ønsker at Frøya skal bli medlem i Trondheim Havn er at vi er en kommune i rivende utvikling. Vi må være en del av en helhetlig logistikk og dra nytte av den kompetansen som finnes i Trondheim Havn, mener Flåmo.