Marine Harvest vil legge inn et bud på 105 kroner per aksje i Cermaq, 22 prosent over dagens sluttkurs, melder hegnar.no. Målet er å skapet "en verdensledende norsk sjømataktør, i verdens fremste sjømatnasjon," heter det i en børsmelding.

"Et markert og tydelig internasjonalt selskap med forankring og hovedkontor i Bergen, bygget på norsk kompetanse, vil ha positive virkninger også for andre deler av næringen her i landet", heter det videre i meldingen

Cermaq er et internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern med hovedkontor i Oslo. Konsernet er tilstede i de store lakseoppdrettsregionene i verden,  som Chile, Canada, Norge, Vietnam og Skottland. Den norske staten, gjennom Nærings- og handelsdepartementet, er største aksjonær med over 43 prosent av aksjene.

Cermaq rapporterte i første kvartal et driftsresultat på 94 millioner kroner sammenlignet med 11 millioner kroner i fjerde kvartal 2012 og 101 millioner kroner i første kvartal 2012.

Marine Harvest er allerede verdens største lakseprodusent med virksomhet i 22 land. Marine Harvest Norway er Norges største produsent av laks og har anlegg angs store deler av norskekysten. Marine Harvest driver også utstrakt lakseoppdrett ved Hitra og Frøya og har sitt slakteri i regionen på Ulvøya.