Salmar ASA gikk i går ettermiddag inn en avtale med en aksjonærgruppe ledet av Hofseth International AS om å kjøpe 27,85 prosent av aksjene i Villa Organic AS. Kjøpsprisen er om lag 100 millioner kroner, forteller Salmar i en pressemelding.

Villa Organic AS er lokalisert i Finnmark. Konsernet har totalt 16 konsesjoner for produksjon av laks og forventer å slakte 13.000 tonn i 2013. Salmar ASA har fra før også en aksjepost i selskapet (8,43 prosent), og dette ervervet skal styrke samarbeidet mellom selskapene.

- Salmar har et ønske om å forsterke sin satsning i Nord-Norge, og etter oppkjøpet av 10 konsesjoner i februar 2012 inngikk Salmar et langsiktig samarbeid med Villa Organic AS i Laksefjorden i Finnmark, forteller konsernsjef Yngve Myhre i Salmar.

- Hofseth International har et ønske om å fokusere sin virksomhet rundt kjernevirksomheten videreforedling og salg. Salmar har over flere år bidratt med leveranser av laks til Hofseth International, og vil videreføre dette samarbeidet i fortsettelsen. Begge partene er derfor fornøyd med å ha kommet til enighet om aksjeoverdragelsen, forklarer konsernsjefen