Bilister langs Fv. 714 over Hitra har de siste ukene observert skogrydde-maskiner som har renset grøftekanter og buskas og store trær. Det er i denne omgang veien mellom Fillan og Barmfjorden  hvior maskinene har felt alt i et bredt "belte" langs veien.

Skogryddinga er et ledd i en satsing fra Statens vegvesen. Overingeniør Jan Rødal er godt fornøyd med hva han og staben har kunnet fått utføre av denne type vedlikehold langs veiene i øyregionen de siste årene.

- På skogrydding og grøfting syns jeg vi har fått gjort mye de siste årene. I fjor, altså 2015, fikk vi riktignok redusert en del. Da fikk vi 13 millioner i stedet for de forventede 19, altså seks millioner kroner mindre enn det kontrakten beskrev, til denne type arbeid. Men i år har vi igjen fått tilsagn om at vi får 19 millioner kroner til denne type vedlikehold, sier han.

Mer skal det bli

Det har de siste ukene vært drevet mye hogst og skogrydding langs Fv. 714, og en god del mer skal det bli i løpet av sesongen.

- Vi har så vidt begynt. Kontrakten med entreprenøren Lierne er 330.000 kvadratmeter med skogrydding i år. Når vi får oversikt over den totale pengebruken, kan det hende det blir mer også. Skogrydding har effekt på flere måter. Det reduserer dyrepåkjørsler, det øker sikten til bilistene og vi får raskere opptørking av veibanen siden sollys raskere kommer til. Det kan kanskje forhindre glatt kjørebane, forklarer Rødal.

Flismaskin

Skogsmaskinene rydder i 5-6 meters bredde langs veien. Når trærne er felt, kommer ei flismaskin og fjerner avfallet. Dette arbeidet pågår i disse dager.

- Hvis ikke noen er veldig kjappe, da, og henter ut stammene til ved. Vi har ingenting imot at naboer henter ved, men det er viktig at de da på forhånd avtaler med Mesta eller Lierne (ikke oss i veivesenet), sier Rødal.