Regjeringens utnevnelse av en ekstra statssekretær er svært positivt for sjømatnæringen, mener Sjømat Norge. - Det viser at regjeringen styrker sin satsing, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Det var fredag Regjeringen valgte å utnevne en ekstra statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Politisk rådgiver Roy Angelvik fra Hitra ble i Statsråd utnevnt til ny statssekretær. Dermed får departementet to statssekretærer for sjømat.

Politisk oppgradering

– Vi tolker dette som en politisk oppgradering av sjømatområdet at også fiskeriministeren nå får to statssekretærer og en politisk rådgiver, sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark.

Olje- og energiministeren, næringsministeren og en del andre statsråder har to statssekretærer, mens svært mange av statsrådene kun har en statssekretær.

Utnevningen av Angelvik fredag skjedde i forkant av havkonferansen i Bergen. Tema her er regjeringens ønske om å satse mer på havet. Regjeringen jobber også med å utvikle en egen strategi for bioøkonomiområdet.

– Havet og bioøkonomien har begge til felles at sjømatnæringen er helt sentral. Jeg tolker oppgraderingen av politisk ledelse på fiskeriområdet som et signal om økt politisk satsing på sjømatnæringen, sier Ystmark.

Tidligere i mai avholdt også Arbeiderpartiet en havkonferanse, og partileder Jonas Gahr Støre fremholdt at han ønsket å løfte frem havet.

-Det er bred politisk forståelse for at vi må omstille norsk økonomi. Det gjenstår å følge opp med politisk vilje til å gjøre de riktige styringsgrepene. En femdobling av verdien fra marin sektor kommer ikke av seg selv. Det krever en sterk politisk satsing, påpeker Ystmark i en pressemelding.

Roy Angelvik. (Foto: Paul Paiewonsky)