ØRJAN STRØMMEN

Men så er det slik, at ikke alle er like flink i statistikk som undertegnede og Listhaug. De begynte derfor å så tvil om dette var sant. Til og med forskerne hun viste til, sa seg uenig. Men det betyr ikke at Listhaug har feil.

Det er mange som ikke helt vet hva de selv driver med, og for alt jeg og Listhaug vet, kan noen av de være forskere. Hun møtte derfor opp i ”Politisk kvarter” på NRK P2 for å dele av kunnskapen sin. Der kunne hun fortelle at studien hun viste til, konkluderte med at 1 av 30 barn ble tvunget i flukt.

Når hun ganger dette med de 5000 enslige mindreårige ”migrantene” som kom til Norge i fjor, ser man at det er grunnlag for påstanden.

Med Listhaugs modell, viser regne-stykket at hele 166 av 30 enslige mindre-årige asylsøkere blir tvunget på flukt. Det er ganske urovekkende.

Jeg har tilfeldigvis gått på samme statistikk-kurs som Sylvi. Etter det har jeg sett sammenhenger jeg ikke vistes fantes. I 1905 var eksempelvis rekrutter på sesjon i gjennomsnitt 170 cm høy. I 2005 hadde gjennomsnittet økt til 180 cm. Det betyr at gjennomsnittshøyden til rekrutter øker med 1mm hvert år. Hvis vi bruker linjalen og trekker streken bakover i tid, ser vi at nordmenn i vikingtiden var gjennomsnittlig 50 cm høy.

Slike tall setter ting i perspektiv. Det er med stor beundring jeg tenker på de små vikingene som kryssa verdenshavene. Til og med lett sjøgang ga bølger dobbelt så høye som de selv.

Men hvorfor blir vi høyere? Om man sammenligner gjennomsnittshøyden med befolkningstetthet i Norden, ser man en klar sammenheng. I takt med at vi blir flere, har høyden økt. Samme utvikling ser vi i skogen: Når man planter tømmerskog tett, vil trærne vokse rakt opp, i jakt på sollys. Vi mennesker liker også å stikke oss fram, og vil mer en gjerne bade i sollyset.

Det høres kanskje litt søkt ut, men hvis vi sammenligner med Grønland, blir det hold i teorien. De, med sine 55.000 innbyggere, har en gjennomsnittshøyde på kun 153 cm. Altså er inuittene – som ikke bor så tett at de har samme behov for å strekke seg etter sola, hele 27 cm kortere enn nordmenn.

Går vi dypere til verks med materien, ser vi hvordan gjennomsnittshøyden påvirker flere ting. Høye folk fører til bedre tannhygiene, men på den annen side har det også ført til at flere av oss ser dårligere. Om vi går vi bare 20 cm/200 år tilbake i tid, var det ingen som benyttet briller.

Så er det en kjensgjerning at forskningen ofte tar feil. Studier viser at potet er kreftfremkallende, mens vi alle sammen vet at potet er bortimot det sunneste du kan spise. Derfor er jeg enig med Listhaug i at forskningen ofte er tull, og ikke bidrar til annet enn forvirring. Det er ikke alt vi trenger forskning på – noen ting vet vi bare.

Eksempelvis vet vi at det siden Sylvi Listhaug tiltrådte som minister før jul i fjor, utrolig nok ikke har vært en eneste sommerdag. Det kan ikke bety annet enn at vi med henne som Innvandrings- og integreringsminister, må vente oss langt kaldere tider i møte.