- I verste fall kan det bety at vi må ha en ny anbudsrunde på anskaffelse av brannstasjon. Men vi håper og tror at vi slipper det, sier økonomisjef i Frøya kommune, Thomas Sandvik.

Forrige uke skulle Frøya formannskap behandle en sak der KN Entreprenør ønsker å kjøpe/bygsle en tomt fra kommunen på Melkstaden. Det var i dette området KN entreprenør, gjennom sitt eiendomsselskap, la inn anbud om å bygge ny brannstasjon for Frøya.

- I verste fall kan det bety at vi må ha en ny anbudsrunde på anskaffelse av brannstasjon. Men vi håper og tror at vi slipper det, sier økonomisjef i Frøya kommune, Thomas Sandvik.

Da saken skulle behandles, ba administrasjonen om at saken ble utsatt. Bakgrunnen var at man ikke er 100 prosent trygge på at brannstasjonsaken er avklart. Kommunestyret har vedtatt at brannstasjonen skal legges til Siholmen, hvor Frøy Eiendom skal bygge stasjonen på tomta hvor Frøyafestivalen er blitt arrangert. Kommunen skal kjøpe brannstasjonen når bygget er klart.

Kommunen er nå i konrtraktsforhandlinger med Frøy eiendom om brannstasjonen. Og det var Frøy eiendom som gjorde kommunen klar over hvordan moms-reglene slår ut når kommunen selv skal eie.

- Dette går på justeringsreglene for tilbakebetaling av medverdiavgift på et bygg som brukes til offentlig tjenesteyting. Kompensasjonen skjer over ti år, noe som gjør at kommunen får rentebærende kostnader som det ikke var tatt høyde for det. For brannstasjonen er det snakk om cirka 200.000 kroner i året. Det vi nå må stoppe opp og forsikre oss om, er at det ikke er gjort noe feil under anbudsrunden, forklarer Thomas Sandvik.

951 64 597

Trond.Hammervik@hitra-froya.no

- I verste fall kan det bety at vi må ha en ny anbudsrunde på anskaffelse av brannstasjon. Men vi håper og tror at vi slipper det, sier økonomisjef i Frøya kommune, Thomas Sandvik. (Foto: Frode Larsen)