(NTB): I jaktåret 2015/2016 ble litt over 4.300 rådyr kjørt ned og drept av biler eller tog. Det er en økning på rundt 370 dyr fra året før.

Rådyrene troner suverent på toppen over hjortevilt som blir påkjørt av bil eller tog, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt ble 4.303 rådyr påkjørt og drept i jaktåret 2015/2016, 112 av disse var togpåkjørsler.

Som nummer to på listen over trafikkdrepte dyr finner vi elg, der 871 ble påkjørt av motorkjøretøy og 484 av tog, totalt 1.355 dyr. Det er en nedgang på 80 dyr sammenlignet med jaktåret 2014/2015.

639 hjort

639 hjort ble påkjørt og drept i jaktåret 2015/2016, av dem 30 av tog. Også her ser vi nedgang, 140 færre dyr enn året før.

Tallene viser at de få villreinene som forviller seg i nærheten av en bilvei eller toglinje, lever ganske trygt. Kun én rein ble påkjørt av tog, ingen av bil, lastebil eller andre motorkjøretøy. (©NTB)