Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Nina går over til rederibransjen