Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Gående i tunnelen førte til full stans