Beinskardet boligfelt på Sistranda skal stå klart til at de første boligene kan bygges i august neste år. Arbeidet med å bygge veisystemene er godt i gang. Feltet skal ha plass til 80 tomter, hvorav den ene tomta er forebholdt 16 omsorgsleiligheter. Det betyr at det ferdigutbyggede feltet vil romme inntil 100 boliger.

Beinskardet ligger mellom Rabben og Sistranda sentrum, er er nokså «jomfruelig» i boligsammenheng. Rønna på bildet, som tilhører et tidligere småbruk, er blant få gamle bygninger i området. Nå skal den rives, for å gjøre klar tomter til nye eneboliger.

LES I FREDAGENS PAPIRAVIS/PDF-AVIS: nyhetsreportasje om de store boligprosjektene på Frøya, og om den akutte boligmangelen i vekstkommunen.