Mange bolighus på Hitra står tomme store deler av året.